RIDEKURS

Nordreisa Rideklubb tilbyr kurs på mange ulike nivåer for både barn og voksne, helt fra de som ikke har erfaring med hester fra før, til de som har ridd i flere år. For barn og unge følger vi Norsk Rytterforbund sin utdanningsstige som kalles Rideknappen (grad 1-5). Ut over dette kan vi tilby mellomkurs for de som ikke er klare til neste rideknapp (Øvet 1 og 2), og kurset viderekommende for de som har tatt knapp 5. I tillegg kan vi tilby voksenkurs for alt fra nybegynnere til viderekommende. For elever over 16 år, som stiller med egen hest, kan vi tilby ukentlige ridetimer i gruppe, kalt privathestkurs. Dersom det er interesse for det, kan vi sette opp spesialkurs som turgruppe, spranggruppe, tømmekjøring, skeidtrening, miljøtrening, fletting av hest til konkurranse osv.


Rideskolen starter opp i uke 34, påmelding på mail til rideskolen.nordreisa@outlook.com

I tillegg til rideknappene 1-5, voksen og barn utenom rideknappene, vil vi i år tilby følgende:

knøttekurs: for de opptil 7 år som ikke har noen erfaring eller vet om de har hesteinteressen (10 ukers)

Knapp 1 +: har du tatt knapp 1 og ikke føler deg klar for neste steg? Da er dette kurset for deg. Vi øver på forberedende ting videre mellom knapp 1 og 2 (20 ukers)

knapp 5+/viderekommende: for de som er ferdig på knapp 5 og om ønsker å utvikle seg videre innen hestesport og almen hestekunnskap.

Priser:
Type kurs - Medlem / Ikke-medlem 

Barn, 10 timer - 1850,- / 2425.-

Barn og ungdom, 20 timer - 3640,- / 4965,-

Voksne, 10 timer - 1965,- / 2580,-

Voksne, 20 timer - 4100,- / 5430,-

Privathestkurs, ungdom og voksne 20 timer - 3465,- / 4620,-

Drop in - 230 / 295,-


MERK: Faktura sendes foreldre/foresatte til elever under 18 år. Dersom kursavgiften ikke er betalt innen tre uker ut i kurset, anser vi plassen som ledig for andre elever.


Påmelding til ridekurs:
Fyll ut skjemaet du finner her og send det på mail til rideskolen.nordreisa@outlook.com

Rideknapp 5 del 1, 20t

Dette kurset inkluderer prøven «Ridesertifikat uten leder».
Målene som må oppfylles for å bestå prøven er:
- Ridning i skritt og trav opp og utfor bakke for å vise evne til å ri med riktig sits i terreng. Dette kan utføres som turridning der dommeren er turleder.
- Gjøre rede for trafikkregler for hest.
- Rytter må ha kontroll på hesten i alle 3 gangarter
- Eleven må ha kunnskaper om betydninga av aktuelle trafikkskilt
- Enkel førstehjelp
- Regler ved ridning i utmark
- I tillegg vil de få mer trening innen dressur, sprang, lære mer om tømmekjøring og longering.
For å delta på knapp 5 del 1 og 2, bør elevene beherske like hester i alle de tre gangartene, de bør ha ridd på tur. De bør kunne pusse, ta fra og sette sammen hodelag og saltøy uten betydelig hjelp. Man skal kunne tolke ulik adferd hos hest.

Nybegynnerkurs, 10t

Dette kurset er for de helt ferske, som kanskje er usikre på om hest er noe for dem. Her får man en grunnleggende innføring om børsting og stell av hest, hvordan leie en hest på en trygg måte, enkel ridning i skritt og trav. Målet med kurset er og bli trygg på hestene, kjent med stallreglene, samt kontrollere hesten ved tilrettelagte rideøvelser. Vi stiller ingen krav til forkunnskaper for å være med på dette kurset.


Rideknapp 1, 20t

Målene for dette kurset er:
- Gå ut/ inn av hestens boks. Gjøre hesten oppmerksom. Hvorfor?
- Pålegging av grime
- Binding av hest med grime og leietau
- Pussing av hest
- Leie ferdig oppsalet hest ut / inn av boksen
- Leie hest i skritt, oppstilling og klargjøring for oppsitting
- Oppsitting, ridning i skritt (evnt. med leier)
- Oppstilling og avsitting med klargjøring før innleiing samt innleiing.
Punktene over er kravene for å bestå prøven for rideknapp 1, en test man gjennomfører i slutten av kurset. I tillegg til knapp 1 kravene, lærer man å ri i trav og følge hestens takt, ri over bommer og lave hinder, man skal utføre enkelt stallarbeid, ri på tur og delta på kjøring med hest og vogn.
Vi stiller ingen krav til erfaring og forkunnskaper for deltakelse på dette kurset.


Rideknapp 2, 20t

Målene for dette kurset er:
- Gjennomgang av stallregler
- Oppførsel og orden ved behandling av hest
- Oppløfting av bein, rensing av høver
- Opp- og avsaling, samt pålegging og avtaking av hodelag
- Gjøre rede for farge og avtegn hos stallens hester
- Ridning, som skal omfatte følgende:

Oppsitting, ridning i skritt
Skritt på lange tøyler
Skritt på korte tøyler
Volter og rette linjer i skritt (10 m volte, vend rett over banen, vend gjennom banen og ved rett opp)
Trav lettridning og nedsitting på rette linjer
Bytte diagonal med endring av retning
Holdt
- Avsitting
- Leie hesten ut av banen
I tillegg til knapp 2 kravene, skal elevene lære mer om rutiner og daglige gjøremål i stallen, lære forskjellige aktiviteter med hest bl.a. sprang, bakkearbeid (ridning over bommer), tur osv. Man skal også lære om hestehold og helt grunnleggende om adferd hos hest.
Før man begynner på rideknapp 2- kurs, må man kunne børste/strigle hesten selv, leie hesten fra boks til bane og tilbake. Rytter må være trygg ved ridning i skritt, og kunne følge takten i trav.


Rideknapp 3 del 1, 20t

Fokuset er turridning i trafikk og skog, da målet er å gjøre elevene i stand til å ta prøven «ridesertifikat m/leder» i slutten av kurset.
Målene for å bestå «Ridesertifikat med leder»:
- Ridning i skritt og trav i moderat trafikkert område og / eller i tur/ skogsterreng med leder (turleder er prøvens dommer)

- Rytterne skal kjenne og vise kjennskap til regler i trafikken og i skog og mark
- Rytterne skal vise god fremtreden til hest
- Rytter skal kunne vise tegn til andre trafikanter om retning, holdt og fart
I tillegg til kravene for «ridesertifikat med leder», skal rytterne lære seg ridning i galopp, hopping av hinder i trav og bommer i galopp. Målet er at elevene skal bli trygge nok til å galoppere på forskjellige hester i forskjellige øvelser i løpet av kurset.
Forutsetninger for å delta på dette kurset, er at eleven må beherske ridning i skritt og trav, både lettridning og nedsitting i trav. De må kunne sale på hesten, og vite hvordan utstyret skal tilpasses hesten.

Rideknapp 3 del 2, 20t

Målene for rideknapp 3 - del 2 er:
- Rytter skal være trygg og ha god kontroll ved ridning i skritt, trav og galopp på rette linjer og bøyde spor
- Ri bommer og enkle hinder i trav.
Litt om fôring:
- Hvor ofte bør en hest fôres og vannes?
- Hvor mye fôr og vann trenger en vanlig ridehest daglig?
- Hva slags fôrsort brukes vanligvis?
- Nevn et par ting som kan skje hvis hesten blir feilaktig fôret
Elevene skal være med på foringsrutiner i stallen, de skal lære om de vanligste sykdommer som kan oppstå i forbindelse med foring. I løpet av kurset skal man kunne hoppe hinder i galopp. I tillegg lærer man om ulike treningsmetoder.
Forutsetninger på å delta på dette kurset er at man bør ha tatt rideknapp 3 - del 1, da ridesertifikatet kreves før man kan ta prøven for Rideknapp 3. Elevene skal kunne handtere, stelle og sale på de ulike skolehestene selv, samt under ridning kontrollere hesten i skritt, trav og galopp.

Rideknapp 4, 20t

Målene som kreves for å bestå prøven:
- Gjør rede for hestens adferdsmønster når det gjelder flokkinstinkt, syn og hørsel
- Gjør rede for enkle sikkerhetsregler i stallen.
- Ta fra hverandre og sett sammen delene i et hodelag. Gjør rede for navn på saltøyets deler.
- Utføre rengjøring og smøring av hodetøy.
- Gjennomføre en sitsklasse. Dommeren står i ridebanen og kommanderer øvelsene. Følgende skal inngå:
- Skritt på korte og lange tøyler
- Trav nedsitting og lettridning. I trav skal vises gjennomvendinger, storvolte, midtlinje, trav over bommer / kavaletter
- Galopp nedsitting på rette og bøyde spor og storvolter
- Galoppere over et lite hinder (40-50 cm)
I tillegg til knapp 4-kravene, skal elevene lære enkel sårbehandling og annen enkel skadebehandling på hest, forskjellig utstyr, og dens bruk (seletøy, rulle bandasjer, belegg o.l.)
For å delta på knapp 4 kurs, må deltaker beherske alle 3 gangartene, de må kunne hoppe hinder i trav, sale opp og stelle hesten selv. De bør ha god kontroll på hesten fra bakken.

Viderekommende, 20t

Målene for dette kurset er å styrke elevenes ferdigheter i rideøvelser hentet fra rytterforbundets konkurranseformer, hovedsakelig i dressur- og sprangridning. Aktuelle øvelser kan være:
- Sideførende øvelser i skritt og trav som sjenkelvikning og for- og bakdelsvendinger
- Kontragalopp
- Løsgjørende øvelser på rette og bøyde spor
- Treningsøvelser med bommer og hinder
- Ri hele baner i sprang på lette nivåer
- Treningslære
- Kjøring med hest og vogn
- Generelt hestehold inkludert stallrutiner
For å delta på dette kurset må man beherske kravene til rideknapp 5 for ridning og teori om hestens adferd og anatomi. I tillegg må elevene kunne stille og bøye hesten, ri alle gangarter og gjennomføre sprangbaner i galopp.

Rideknapp 5 del 2, 20t

Kravene for og bestå knapp 5 del to:
- Stell av hesten som før en konkurranse; grundig puss, pleie av man og hale.
- Forklar hvorfor og hvordan man visiterer en hest.
- Navngi de enkelte ytre kroppsdeler hos hesten.
- Mønstring av hest, oppstilling, skritt og trav.
- Hopping: Et hinder (maks høyde 50 cm), hoppes minimum 2 ganger.
- Dressur: Program LC:1 (den til enhver tid gjeldene utgave)
Det er mye teori og handtering fra bakke i knapp 5 del 2, så dette er noe vi blir å bruke tid på, i tillegg til ridning i sprang og dressur.
For å delta på knapp 5 del 1 og 2, bør elevene beherske ulike hester i alle de tre gangartene, både på ridebane og under turridning. De bør kunne pusse, ta fra og sette sammen hodelag og saltøy uten betydelig hjelp. Man skal kunne tolke ulik adferd hos hest. I tillegg bør de som skal gå knapp 5 del 2 ha tatt del 1 som inkluderer «Ridesertifikat uten leder», da dette er en obligatorisk del for å ta knapp 5.

Nybegynner, voksne, 20t

I løpet av kurset lærer man å stelle og sale på hesten, ridning i skritt og trav, deltakeren skal bli introdusert for ridning over bommer og enkle hinder, turridning, samt enkel teori/praksis i stalldrift, hestens adferd, utstyret til hest.
Vi stiller ingen krav til erfaring og forkunnskaper for deltakelse på dette kurset.

Voksne øvet, 20t

I løpet av dette kurset er målet at deltakeren skal ri enkle øvelser i dressur, bli trygg i galopp, stille og bøye hesten og ri korte sprangbaner med bommer/ hinder. Man skal i tillegg lære om fôrsorter, fôringsrutiner og de vanligste sykdommer hos hest som er relatert til fordøyelsessystemet.
For å delta på dette kurset må deltaker ha kontroll over hesten i skritt og trav både med og uten bommer/hinder, deltaker bør føle seg klar til å begynne med galopp og bør ha ridd litt på tur.