Historie


Det sies at Nordreisa rideklubb er den eldste rideklubben i Nord-Norge. Klubben ble stiftet i februar 1971, noen måneder før Tromsø rideklubb. Det forteller at vi lå langt fremme hva angår hestesport og hesteglede allerede da.


I en tid da traktoren hadde overtatt for gårdshesten, startet Geirmund Vik et tilbud med rideopplæring i Sørkjosen for bygdas unge. Der samlet folk seg for å lære mer om hesten som ride- og hobbydyr. Mange godt voksne kan i dag fortelle om rideturer i området der Europris og flyplassen ligger id ag.

I en kort periode hadde rideklubben sin drift på Flomstad, der Nord-Troms videregående skole ligger i dag.


I mange år var det Lunde som var rideklubben sitt faste tilholdssted. Her var det mange som møtte hesteinteressen sin gjennom ungdomsskolen sitt valgfag eller på ridekursene på ettermiddagstid. På denne tiden var det ikke så mange som hadde egen hest, så rideskolehestene var det felles samlingspunkt for hesteinteressen i bygda. I løpet av årene på Lunde begynte Bjørn Langstrand å jobbe som stallmester, noe som må betegnes som et lykketreff for rideklubben.


Et aktivt styre satte i gang arbeidet med at rideklubben fikk overta eiendommen Nylund på Tømmernes, og i 1993 ble det åpna et fremtidsretta hestesenter med stor stall, oppvarmet klubbrom og ikke minst innendørs ridebane. Nettopp ridehallen har gjort det mulig å opprettholde kursvirksomhet hele året.


Av aktiviteter mange vil hsuke, så ble det på midten av 80-tallet arrangert Hestens dag med sprangkonkurranser på Lunde og terrengritt på Gorosomoan. Det årlige terrengrittet brakte etterhvert mange hestefolk fra andre klubber til Nordreisa hver høst. Terrengrittet ble også gjennomført etter at hestesenteret åpnet og ble ettehvert til et tre dagers høststevne med både dressur, sprang og terrengritt.

På tidlig 90-tallet ble Hesteleiken arrangert for første gang. Hesteleiken arrangeres fortsatt hvert år i juni. Med Hesteleiken fulgte det mange minneirke opplevelser, spesielt var det galoppløpene på Kvennes som trakk mange deltakere og enda flere publikum. Hesteleiken har etablert seg som et samlingspunkt for alle hester som fungerer som både ride- og kjørehester, og som en viktig del av rekrutteringa til hestesporten. Julespretten er også et årlig stevne fra hestesenterets begynnelse, med fast kostymeritt, sprangkonkurranse og show.


I de seneste årene har vi arrangert konkurranser i dressurridning, sprang, kjøring og skeid for de norske hesterasene. Vi har arrangert mesterskap som Nord-Norsk mesterskap i sprang og kretsmesterskap i dressur.