STYRET


Styret 2021:
Leder: Tom Einar Vang
Nestleder: Asgeir Blixgård
Kasserer: May-Britt Nilsen
Styremedlem: Rodner Nilsen
Styremedlem: Solrunn Karlsen
Styremedlem: Cecilie Dyrnes Vangen
Styremedlem: Beate Simonsen
Vara: Elisabeth Kjæreng