Nordreisa rideklubb logo Nordreisa rideklubb logo

Styret

Styret 2020/2021 har bestått av:
Leder: Elin Slettli Leirbakk
Nestleder: Renate Susanne Karlsen
Kasserer: May-Britt Nilsen
Styremedlem: Rodner Nilsen
Styremedlem: Solrunn Karlsen
Styremedlem: Cecilie Dyrnes Vangen
Styremedlem: Beate Simonsen
Vara: Elisabeth Kjæreng