Invitasjoner Hesteleiken 2016 - Kjøring

 

 

 

alt alt altNORDREISA RIDEKLUBB

 

 

 

 

 

 

 

Inviterer til

 

 

 

 

 

 

 

 

HESTELEIKEN 2016 - KJØRING

 

 

 

 

 

 

UTVIDET KLUBBSTEVNE, 24 - 25 juni 2016

 

 

 

 

 

 

Påmeldinger til:

Nordreisa Rideklubb

 

 

 

 

 

 

 

Tømmernesveien 120, 9151 Storslett

 

 

 

 

 

 

9151 STORSLETT

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefax: 91798707

 

 

 

 

 

 

alt 

 

 

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 

 

 

 

Frister:

 

Påmelding:                     17.06.2016

 

 

 

 

 

alt 

 

 

(Anmeldelse er ikke godkjent før bekreftelse er mottatt per e-post.)

 

 

Stevneavgifter:

Sammenlagt hesteleiken: 500 / Oppstalling, Døgn: 250 / Strøm: 200 /

 

 

 

 

Oppstalling, Døgn medlem: 200 / Spon: 150

 

 

 

 

 

 

Startavgift skal betales i sekretariatet senest 1 time før klassens start, og

 

 

 

rytter/kusk kan nektes start hvis ikke dette er gjort. Etteranmelding vil

 

 

 

 

være mulig frem til 1 time før den aktuelle klassens start, så fremst det er

 

alt 

 

 

plass i klassen.

 

 

 

 

 

 

Oppstallingsforhold:

Vi tilbyr oppstalling på boks og spilt. Kontakt oppstallingsansvarlig,

 

 

alt 

 

 

fortrinnsvis på mail. Våre medlemmer har rabatter.

 

 

 

 

Baneforhold:

Dressurkjøring fredag: Utendørs 20x40 m (rail), oppvarming innendørs

 

 

 

20x40m

 

 

 

 

 

 

 

 

Presisjonskjøring lørdag: Utendørs grusbane 35 x 60 m, med

 

 

 

alt 

 

 

oppvarming innendørs på 20x40 m

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner for stevnet:

Kontaktperson: Britt-Johanne Rundhaug, Tlf. 91798707

 

 

 

 

alt alt

 

 

Oppstallingsansv.: Britt-Johanne Rundhaug, Tlf. 91798707

 

 

 

 

Internettside:

http://www.nordreisarideklubb.no

 

 

 

 

 

Påmelding:

 

Online påmelding

 

 

 

 

 

 

altSekreteriat:

 

Åpner 1 time før start alle dagene og holder åpent 40 minutter etter

 

 

alt alt

 

 

premiering i siste klasse. Vi holder stengt i mellom klassene.

 

 

 

Forslag til overnatting:

Reisafjord Hotell (777 66 000), Henriksen Gjestestue (777 67 677)

 

 

 

Grønt kort:

 

Vi minner om at grønt kort er et krav ved start på utvidet klubbstevner og

 

alt

 

 

i miniklasser kjøring. Betalt lisens er også gjeldende.

 

 

 

 

Grunnregistrering av hest:

Alle hester må fra 01.01.14 grunnregistreres for å kunne starte stevne.

 

 

 

 

Dette gjøres på nettiden

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rytter.no/stevnestart/hesten/forstegangsregistrering/. Dette tar

 

 

 

noen dager, så vær derfor tidlig ute. Dette gjelder ikke skolehester, eller

 

alt

 

 

hester som tidligere er grunnregistrert. Pris kr 400,-

 

 

 

 

Kafe:

 

Vi har kafè som starter samtidig som første klasse hver dag, og varer til

 

alt

 

 

30 minutter etter siste startende.

 

 

 

 

 

Runderidning:

Lørdag blir det runderidning for barna mellom dressurridningen og

 

 

 

 

presisjonskjøringen. Kr 20,- for en to runder rundt ridebanen.

 

 

 

altInviterte klubber:

Ryttersportsklubben NOR, Alta Rideklubb, Midt-troms Hestesportsklubb,

 

alt

 

 

Hammerfest rideklubb, Lyngen hestesportsklubb

 

 

 

 

Sammenlagt:

Ved start i sammenlagt må rytter/kusk og hest starte alle 4 grener innen

 

 

 

både ridning og kjøring i de klassene som er godkjent for sammenalgt.

 

alt

 

 

Det kan være to ekvipasjer som deler på en hest, og blir premierte

 

 

STEVNEINVITASJON - 17.06.2016 13:04:07  ©  HorsePro STEVNE 4.9.0 [ www.horsepro.no ]

Side

1

av

3

 

 

sammen i sammenlagt- premieringer. Poengene blir regnet etter World

 

 

 

 

 

 

Cup tabellen(se våre hjemmesider for beregning) - det er kun de som

 

 

 

 

 

 

starter selve sammenlagt som vil bli tildelt poeng i klassen, i forhold til

 

 

 

 

 

 

sine konkurrenter i sammenlagt. Hest og ponni premieres hver for seg,

 

 

 

 

 

 

så lenge det er minst 3 startende i hver. Opplys om at du ønsker å starte

 

 

 

 

 

 

sammenlagt i din påmelding, og pass på at du har meldt deg på i

 

 

 

 

 

 

korrekte klasser. Pris kr 500,-  (Startende i sammenlagt betaler ikke start

 

 

 

 

alt

 

 

i hver enkelt klasse)

 

 

 

 

 

 

Rytter og kuskemeldning:

Ryttermelding blir lagt ut på våre nettsider under "hesteleiken" i margen

 

 

 

 

alt

 

 

til venstre.

 

 

 

 

 

 

Rytterfest:

 

Lørdags kveld blir det felles grilling hvis været tillater det. Alle tar med

 

 

 

 

 

 

det de selv vil grille. Påmelding i sekretariatet.

 

 

 

 

 

altShowklasse:

 

Barrel race/tønneløp: Søndag 26 juni etter Sprangen. Oppgi under annet

 

 

 

 

alt

 

 

om du ønsker å ri disse. Pris kr 50,-

 

 

 

 

 

Teknisk personell:

Kjøredressurdommer: Elisabeth Samane          Dressurdommer: Iselin

 

 

 

 

 

 

Hustad         Dommer/banebygger presisjonskjøring: Elisabeth Samane 

 

 

 

 

 

 

Sprangdommer: Ingunn Hansen          Feil og stil dommer sprang: Hilde

 

 

 

 

 

 

Brekmoe       Banebygger sprang: Elisabeth Samane

 

 

 

 

altHesteleiken:

 

Vi minner om at Hesteleiken er et stevne med flere klasser og grener

 

 

 

 

 

 

som arrangeres samme helg. Se derfor egen stevneinvitasjon for

 

 

 

 

alt

 

 

sprang- og dressurridning samme helg på Nordreisa Hestesenter.

 

 

 

 

Antall starter pr dag:

En hest kan starte opp til to ganger i samme klasse med forskjellig rytter

 

 

 

 

 

 

i sprang LC og lavere. I dressur kan hesten starte to ganger med

 

 

 

 

 

 

forskjellig rytter uansett klasse. I kjøring kan en hest starte to ganger

 

 

 

 

 

 

med forskjellig kusk, men bare en gang per klasse. Alle grener: En hest

 

 

 

 

alt alt alt

 

 

kan ikke starte mer enn 3 klasser per dag.

 

 

 

 

 

Ekvipasjenr:

 

Ekvipasjenummer skal være godt synlig på både hest og vogn.

 

 

 

 

Vognbredde:

 

Oppgi vognbredde på påmeldingen, det vil bli kontrollmåling før start.

 

 

 

 

Groom:

 

Det skal alltid sitte to personer på vognen av sikkerhetsmessige hensyn,

 

 

 

 

 

 

med mindre groomen står i hodet på hesten. Groom/medhjelper på

 

 

 

 

 

 

vognen må være minimum 14 år, med følgende unntak:1)  Lett klasse

 

 

 

 

 

 

ponni der groom kan være 12 år. 2) Kusk yngre enn 15 år, der groom må

 

 

 

 

alt alt

 

 

være fylt 18 år og ha grønt kort.

 

 

 

 

 

Annet:

 

Klubben forbeholder seg retten til endringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 24. jun 2016, Kl. 18:00

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 01

Ponni = LC Liten bane. Enspent / Par. H/P. 2013 / Ponni LC: Lett klasse P

Sløyfe

100

 

 

 

 

Hest = LC Liten bane. Enspent / Par. H/P. 2013 / Hest LC: Lett klasse

 

 

 

 

 

LC liten bane Åpen

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

Sammenlagt H+P

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 02

Ponni = LB Liten bane. Enspent / Par. H/P. 2013 / Ponni LB: Lett klasse P

Sløyfe

100

 

 

 

 

Hest = LB Liten bane. Enspent / Par. H/P. 2013 / Hest LB: Lett klasse

 

 

 

 

 

 

Lett B liten bane Åpen

 

 

 

 

 

 

 

altaltSTEVNEINVITASJON - 17.06.2016 13:04:07  ©  HorsePro STEVNE 4.9.0 [ www.horsepro.no ]

Side

2

av

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 25. jun 2016, Kl. 16:00

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 08

Miniklasse presisjonskjøring åpen

CCR

Sløyfe

100

 

 

 

 

Miniklasse presisjonskjøring åpen

 

 

 

 

 

 

alt

 

+ 50 cm sporbredde

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 09

Ponni kat 1 = Ponni LC: Lett klasse P

CA0

Sløyfe

100

 

 

 

 

Ponni kat 2 = Ponni LC: Lett klasse P

 

 

 

 

 

 

 

Ponni kat 3 = Ponni LC: Lett klasse P

 

 

 

 

 

 

 

Hest = Hest LC: Lett klasse

 

 

 

 

 

 

 

LC presisjonskjøring Åpen

 

 

 

 

 

 

alt

 

Sammenlagt H+P + 40 cm sporbredde

 

 

 

 

 

 

Kl. 10

Ponni kat 3 = Ponni LB: Lett klasse P

CA0

Sløyfe

100

 

 

 

 

Ponni kat 2 = Ponni LB: Lett klasse P

 

 

 

 

 

 

 

Ponni kat 1 = Ponni LB: Lett klasse P

 

 

 

 

 

 

 

Hest  = Hest LB: Lett klasse

 

 

 

 

 

 

altalt

 

LB presisjonskjøring Åpen

 

 

 

 

 

 

STEVNEINVITASJON - 17.06.2016 13:04:07  ©  HorsePro STEVNE 4.9.0 [ www.horsepro.no ]

Side

3

av

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 Normal 0 false 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE

 

 
Søk i nettsiden
Besøkende
Vi har 6 gjester her nå
Logg inn
Her kan du logge inn, eller skaffe deg brukerkonto dersom du ikke allerede er registrert!