SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET, 23.03.17 Kl. 19.00

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 

2. Godkjenne saksliste og innkalling.

 

3. Valg av møteleder og referent for møtet, samt to til å skrive under protokoll.

 

4. Behandle rideklubbens årsmelding.

 

5. Behandle rideklubbens reviderte regnskap.

 

6. Behandle eventuelle innkomne forslag og saker.

 

7. Fastsette medlemskontingent.

 

8. Rideklubbens budsjettforslag.

 

9. Behandle rideklubbens organisasjonsplan.

 

10. Foreta valg av nytt styre:

 

* Leder (1 år)

* Nestleder (2 år)

- Leder stevnekomiteen (2 år)

- Sekretær (suppleringsvalg 1 år)

- Leder miljøutvalget (2 år)

- Leder arbeidsutvalg (2 år)

- 4 vararepresentanter for utvalgslederne (1 år), hvorav 1 møtende

- Revisor (1 år)

- Representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

- Valgkomitemedlem- 1 medlem (3 år)

 

 

Velkommen :)

 
Søk i nettsiden
Besøkende
Vi har 5 gjester her nå
Logg inn
Her kan du logge inn, eller skaffe deg brukerkonto dersom du ikke allerede er registrert!